przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 765
 

Komunikat

2024-07-04

Województwo śląskie
Miejscowość CZechowice-Dziedzice
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający POWIAT BIELSKI
Numer ogłoszenia 11121934
Źródło Dziennik Zachodni
Data publikacji 2024-07-04

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY BIELSKIEGO
nr WB.6740.3.15.2023.WN
z dnia 1.07.2024 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 311) zwanej dalej „specustawą”,
Starosta Bielski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosekZarządu Powiatu Bielskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. T. Regera 81,z dnia7.12.2023 r. (wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wysłane dnia 21.12.2023 r., uzupełnienie z dnia 1.02.2024 r., postanowienie o uzupełnieniu wysłane dnia 28.02.2024 r. oraz wezwanie z art. 50 KPA wysłane dnia 28.02.2024 r., uzupełnienie z dnia 24.06.2024 r., wezwanie z art. 50 Kpa z dnia 1.07.2024 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4440S – ULICY MAZAŃCOWICKIEJ
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, NA ODCINKU OD ULICY LIGOCKIEJ
DO ULICY HRABIEGO KOTULIŃSKIEGO”.
INWESTYCJĄ OBJĘTE SĄ NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:
Gmina Czechowice-Dziedzice, obręb ewidencyjny: 0001 Czechowice
792/14; 792/9; 792/13; 815/2; 812/16; 812/18; 812/19; 812/12; 812/11; 812/10; 812/9; 812/8; 812/14; 812/22; 888/12; 888/17; 888/7; 894; 972; 976/10; 416/1; 892; 973; 890; 889/16; 889/10; 889/3; 818/16; 818/1; 630/2; 630/3; 631; 1053/1; 4563/7; 4558/4; 4549; 4552; 812/21; 813; 814; 891; 4644; 4687/7; 4618/1; 5613; 889/9; 818/3; 4687/10; 1059/7; 888/10; 974/4; 5211; 5215.
Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (bud. A, pok. 316), w godzinach pracy Starostwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 33/81-36-947, do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie(w terminie 14 dni od dnia po upływie 14-dniowego terminu wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz Urzędzie Miasta Czechowice-Dziedzice lub ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej lub na stronie BIP tych urzędów). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
z up. Starosty Bielskiego
Barbara Domagalska
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt