przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 666
 

Komunikat

2019-03-14

Województwo lubuskie
Miejscowość Zielona Góra
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający MIASTO ZIELONA GÓRA URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Numer ogłoszenia 8958266
Źródło Gazeta Lubuska
Data publikacji 2019-03-14

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zmianami),
podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104484F (w ciągu ulicy Leona Wyczółkowskiego) na odcinku od km 0+000 do km 0+060 w Zielonej Górze”.
Działki przeznaczone całkowicie lub częściowo pod pas drogowy drogi gminnej (klasa drogi D):
jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, obręb 24, działki nr:834/2 i 834/16 (834/3);
jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, obręb 25, działki nr:3/86 i 3/119(3/94);
Teren niezbędny do przebudowy drogi powiatowej nr 4423F – ul. Aleja Wojska Polskiego:
jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, obręb 23, działka nr10;
Teren niezbędny do przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:
jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, obręb 23, działka nr10;
jednostka ewidencyjna m. Zielona Góra, obręb 24, działka nr 834/10.
UWAGA: w nawiasie podano numer ewidencyjny działki przed podziałem.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Zgodnie z art. 11d ust. 9 cyt. ustawy - z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22, pokój nr 504A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, gdzie strony mają prawo zgłaszać do czasu wydania orzeczenia dodatkowe wyjaśnienia, uwagi i wnioski.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt