przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 354
 

Komunikat

2019-10-22

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia 9388813
Źródło Dziennik Zachodni
Data publikacji 2019-10-22

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – jednolity tekst ze zm.), jak też art. 38 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j.):
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Bielska-Białej, Pl. Ratuszowy 6
zawiadamia, że:
Prezydent Miasta Bielska-Białej wszczął postępowanie administracyjne
z wnioskuMiejskiego Zarządu Dróg, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10
znak sprawy: UA.6740.894.2019.RK
w sprawie:
wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Listopadowej w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Piastowskiej” kategoria drogi – powiatowa nr 7406S, klasa drogi – Z zbiorcza
zakres inwestycji:
działki położone w Bielsku-Białej obręb Stare Bielsko nr: 199/5, 199/6, 138/6, 3426/1,
działki położone w Bielsku-Białej, obręb Górne Przedmieście nr: 799/7, 808/4, 807/16, 1084, 807/8, 782/79, 1219, 843/60, 842/4, 782/7, 893/7, 782/107, 782/108, 782/109, 896, 782/11, 892/1807/11, 974, 893/2, 798/2, 894/2, 782/78
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pokój nr 307, III piętro Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6 codziennie w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godz. 730-1530, czwartek 800–17 00,piątek godz. 800-1500) - tel. 33 4971-548, w terminie 14 dni od daty zdjęcia ogłoszenia z tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielska-Białej i ze strony internetowej Urzędu Miasta Bielska-Białej. Równocześnie informuje się, że w tym terminie strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia. Obwieszczenie niniejsze stanowi możliwość wzięcia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa (Dz. U. 2017.1257)
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt