przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 543
 

Komunikat

2020-02-07

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia 9563030
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2020-02-07

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 t.j.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 – jednolity tekst ze zm.), jak też art. 38 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 t.j.):
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6
zawiadamia, że:
Prezydent Miasta Bielska-Białej wszczął postępowanie administracyjne
z wnioskuMiejskiego Zarządu Dróg, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10
znak sprawy: UA.6740.936.2019.KP
w sprawie:
wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Antycznej w Bielsku-Białej”
Zakres inwestycji:
działki położone w Bielsku-Białej obręb Aleksandrowice nr: 1009/9,100/11 (po podziale 100/12, 100/13), 1011/1, 105/22,105/6 (po podziale 105/24, 105/25),105/13 (po podziale 115/19, 115/20), 115/9, 1009/10, 111/6, 111/17, 111/3, 113/1, 1010/1, 115/12,115/2 (po podziale 115/23, 115/24), 115/3,115/17 (po podziale 115/25, 115/26),167/4 (po podziale 167/9, 167/10),167/5 (po podziale 167/11, 167/12),167/6 (po podziale 167/13, 167/14),173/6 (po podziale 173/14, 173/15), 173/7,177/1 (po podziale 177/3, 177/4), 178/1, 178/3, 178/4, 178/5, 180/7, 180/9, 180/6,180/4 (po podziale 180/23, 180/24), 180/5, 180/20, 180/19,186/9 (po podziale 186/24, 186/25),186/10 (po podziale 186/26, 186/27), 186/21, 191/3, 191/4,
działki położone w Bielsku-Białej obręb Kamienica nr: 2703/3, 2053/13,2703/4 (po podziale 2703/6, 2703/5), 2053/11,2053/16 (po podziale 2053/72, 2053/73), 2053/26,2053/24 (po podziale 2053/76, 2053/77), 2053/19, 2053/20, 2053/23,2070/45 (po podziale 2070/67, 2070/68), 2070/35, 2070/36,2070/66 (po podziale 2070/69, 2070/70),2070/46 (po podziale 2070/71, 2070/72),2070/56 (po podziale 2070/73, 2070/74),2070/57 (po podziale 2070/75, 2070/76),2070/39 (po podziale 2070/77, 2070/78),2070/31 (po podziale 2070/79, 2070/80),2070/30 (po podziale 2070/81, 2070/82),2070/29 (po podziale 2070/83, 2070/84), 2033/6, 2033/9, 2033/10, 2033/2,2028/2 (po podziale 2028/19, 2028/20, 2028/21),2028/7 (po podziale 2028/22, 2028/23),2028/8 (po podziale 2028/24, 2028/25),2028/4 (po podziale 2028/26, 2028/27),2025/1 (po podziale 2025/7, 2025/8).
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pokój nr 309, III piętro Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, codziennie w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godz.730 -1530, czwartek 730 –1800,piątek godz. 730-1300) - tel. 33 49 71 552, w terminie 14 dni od daty zdjęcia ogłoszenia z tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielska-Białej i obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.
Równocześnie informuje się, że w tym terminie strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia.
Niniejsze zawiadomienie stanowi możliwość wzięcia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa (Dz.U.2019.2096).
Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury – Katarzyna Podoba.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt