przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 254
 

Komunikat

2021-10-08

Województwo śląskie
Miejscowość Szczyrk
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający GMINA SZCZYRK
Numer ogłoszenia 10293064
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2021-10-08

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczyrku Uchwały Nr XXVIII/203/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”.
Granice opracowania ww. zmiany studium określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do powyższej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowiskow terminie 21 dniod daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
-ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa, 43-370 Szczyrk,
ul. Beskidzka 4, pokój nr 22;
-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuroobslugi@szczyrk.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
Burmistrza Miasta Szczyrk
Antoni BYRDY
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt