przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 234
 

Komunikat

2022-07-29

Województwo śląskie
Miejscowość Dębowiec
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający GMINA DĘBOWIEC
Numer ogłoszenia 10570997
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2022-07-29

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DĘBOWIEC
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚĆI OBSZARU GMINY DĘBOWIEC - ETAP I
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr 218/XXIII/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec, którego granice opracowania przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowiskow dniach od 8.08.2022 r. do 30.08.2022 r.w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6,
43-426 Dębowiec, w Referacie Gospodarki Wiejskiej, pok. nr 1w godzinach:
8:00–14:30 Projekt miejscowego planu zostanie również udostępniony do wglądu w ww. okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębowiec.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.08.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w Sali sesyjnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. dokumentach.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej lub postaci elektronicznej do Wójta Gminy Dębowiec z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2022 r. na adres:
Wójt Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dębowiec.
Wójt Gminy Dębowiec
(-) Tomasz Branny
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt