przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 790
 

Komunikat

2024-06-05

Województwo lubuskie
Miejscowość Szczaniec
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający GMINA SZCZANIEC
Numer ogłoszenia 11101150
Źródło Gazeta Lubuska
Data publikacji 2024-06-05

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY SZCZANIEC
oprzystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego gminy Szczaniec
Na podstawieart. 13iust. 3 pkt. 1 ustawy zdnia27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2023 r.poz. 977 tekst jednolity zpóźn. zm.) oraz na podstawieart. 39 iart. 54 ustawy zdnia3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z2022 r.poz. 1029 zpóźn. zm.), zawiadamiam opodjęciu przez Radę Gminy Szczaniec Uchwały nr LXVII/268/2024 zdnia28 marca 2024 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego gminy Szczaniec.
Jednocześnie na podstawieart. 39ust. 1 wzwiązku zart. 46 pkt. 1 iart. 51ust. 1 ustawy zdnia3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2023 r.poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie wsprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wtym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Szczaniec.
Zdokumentacją spraw można zapoznać się wgodzinach pracy Urzędu wpokoju nr 24.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego wterminie do 19 lipca 2024 r.
Zgodnie zart. 8g ustawy zdnia27 marca 2003 r. wnioski do projektu planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym wpostaci papierowej lub elektronicznej, wtym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wszczególności poczty elektronicznej, na formularzu wpostaci papierowej lub wformie dokumentu elektronicznego wUrzędzie Gminy Szczaniec lub pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, na adres:ug@szczaniec.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
Wnioski do projektu planu ogólnego składa się na formularzu, którego wzór został określony wrozporządzeniu Ministra Rozwoju iTechnologii zdnia13 listopada 2023 r. wsprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U.poz. 2509). Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.
Składający wniosek podaje swoje imię inazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, oile taki posiada, atakże wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Zgodnie zart. 40 zdnia3 października 2008 r. wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać wformie pisemnej wUrzędzie Gminy Szczaniec lub pocztą na adres Urzędu Gminy,
ul. Herbowa 30, 66-225 Szczaniec, ustnie do protokołu wsiedzibie Urzędu Gminy, ul. Herbowa 30,
66-225 Szczaniec, wpokoju 24 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail:ug@szczaniec.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Szczaniec.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt