przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 501
 

Komunikat

2019-03-22

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia 8973740
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2019-03-22

Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 – jednolity tekst ze zm.), jak też art. 38 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 t.j.):
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urzędu Miasta Bielska-Białej, pl. Ratuszowy 6
zawiadamia, że:
Prezydent Miasta Bielska-Białej wszczął postępowanie administracyjne
z wniosku Miejskiego Zarządu Dróg, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 10
znak sprawy: UA.6740.226.2019.RK
w sprawie:
wydania decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ulic Ignacego Daszyńskiego, Hałcnowskiej i Czorsztyńskiej w Bielsku-Białej” - kategoria drogi: ul. Ignacego Daszyńskiego - droga powiatowa nr 7400 S; ul. Hałcnowska - droga powiatowa nr 7428; ul.Czorsztyńska - droga gminna nr 160 167 S
zakres inwestycji:
działki nr: 292/7, 292/15, 2380/1, 1815/41, 1815/34, 1812/5, 1804/97, 2211/13, 1804/90, 1804/96, 2222/14, 292/12, 292/14 położone w Bielsku-Białej, obręb Komorowice Krakowskie
określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
działki nr: 292/12; 292/25 powstała z 292/7; 292/23 powstała z 22/15; 292/14; 1804/100 powstała z1804/97; 2380/4 powstała z 2380/1; 1815/82 powstała z 1815/41; 1815/84 powstała z 1815/34 położone w Bielsku-Białej, obręb Komorowice Krakowskie.
działki podlegające podziałowi:
działki nr: 292/7 (podział na: 292/26 pod drogę i 292/25), 292/15 (podział na 292/24 pod drogę i 292/23), 2380/1 (podział na 2380/5 pod drogę i 2380/4), 1815/41 (podział na 1815/83 pod drogę i 1815/82), 1815/34 (podział na 1815/85 pod drogę i 1815/84), 1812/5 (podział na 1812/9 pod drogę i 1812/8), 1804/9 (podział na 1804/101 pod drogę i 1804/100) położone w Bielsku-Białej obręb Komorowice Krakowskie
oznaczenia nieruchomości, które staną się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego – przejęcie na rzecz Miasta na Prawach Powiatu Bielska-Białej
działki nr: 292/26 powstała z 292/7; 292/24 powstała z 292/15; 2380/5 powstała z 2380/1; 1815/83 powstała z 1815/41; 1815/85 powstała z 1815/34; 1812/9 powstała z 1812/5, 1804/101 powstała z 1804/97 położone w Bielsku-Białej, obręb Komorowice Krakowskie.
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pokój nr 307, III piętro Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, codziennie w godzinach pracy urzędu (tj. od poniedziałku do środy w godz. 730 -1530, czwartek 800 –1700, piątek godz. 800-1500) - tel. 33 49 71 548, w terminie 14 dni od daty zdjęcia ogłoszenia z tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielska-Białej i ukazania się w prasie lokalnej „Dziennik Zachodni”. Równocześnie informuje się, że w tym terminie strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia. Obwieszczenie niniejsze stanowi możliwość wzięcia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa (Dz.U. 2017.1257).

UA.6740.226.2019.RK Bielsko-Biała, 18.03.2019 r.
Obwieszczenie
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt