przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 501
 

Nieruchomość

2019-04-02

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Rodzaj sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia mieszkania
Ogłaszający KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ MARZENA MAJDAK
Tryb licytacja
Numer ogłoszenia 8981239
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od 2019-04-02 do 2019-04-02
Data publikacji 2019-04-02

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Marzena Majdak, mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 34a/2a, w postępowaniu egzekucyjnym o egzekucję świadczeń pieniężnych na podstawie art. 953 kpc w zw. z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu24 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w sali nr 23
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 22, odbędzie się
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A U D Z I A Ł U 1/2
W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO
położonym pod adresem BIELSKO-BIAŁA, ul. Broniewskiego 4/96, o łącznej pow. uż. 53,47 m2 na 1 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz logi.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal posadowiony jest na działkach nr 237/11, 232/8, obręb ew.0005 Biała Miasto, o łącznej pow. 3278 m2, objętej księgą wieczystą nrKW BB1B/00102734/6. Współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości gruntowej są: Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku-Białej oraz właściciele wyodrębnionych w budynku lokali mieszkalnych, do których przysługuje prawo własności.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej o nrKW BB1B/00128889/5.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę:168.000,00 zł.
Wartość udziału dłużnika w lokalu w wysokości 1/2 oszacowany jest na kwotę:84 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 63 000,00 zł.
Sprzedaż ww. prawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, tj. kwotę 8 400,00 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w gotówce w kancelarii komornika pod adresem 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 34a/2a lub przelewem na rachunek bankowy komornika w banku ING Bank Śląski SA nr 50 1050 1070 1000 0090 3022 3912 z podaniem sygn.akt KM 792/18.
Rękojmia może być również złożona w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana.
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Komornik Sądowy
mgr Marzena Majdak
Obwieszczenie o licytacji zostało także zamieszczone na stronie internetowej kancelarii pod adresem www.komornik.bielsko.pl
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt