przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 187
 

Nieruchomość

2022-09-16

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Rodzaj sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia mieszkania
Ogłaszający Spółdzielnia Mieszkaniowa "Strzecha"
Tryb przetarg
Numer ogłoszenia 10609195
Źródło Bielsko-Biała
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2022-09-16

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STRZECHA”
w Bielsku-Białej przy ul. Osuchowskiego 4,
tel. 33 829-79-55, 33 829-79-50
ogłasza
nieograniczony przetarg pisemnych ofert
na ustanowienie prawa odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych:
1. ul. TRZECH DIAMENTÓW 19/13, 61,00 m2, Ipiętro wbud. IV-piętrowym, 3 pokoje, cena wywoławcza315 000,- zł, wadium16 000,- zł, udział wnieruchomości wynosi 610/51460.
2.ul. DYWIZJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ 11/42, 49,20 m2, III piętro wbud. IV-piętrowym, 3 pokoje, cena wywoławcza261 900,- zł,
wadium13 000,- zł, udział wnieruchomości wynosi 492/27649.
Przetarg odbędzie się wdniu 04.10.2022 r. ogodzinie 1200
Aby wziąć udział wprzetargu należy spełnić n. wymienione warunki:
1) złożyć pisemną ofertę wzamkniętej kopercie, wsekretariacie Spółdzielni do dnia3.10.2022 r. do godziny 1200,
wofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą isłownie, zamieścić oświadczenie ozapoznaniu się z„Regulaminem przeprowadzania przetargu …”.
do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis zKRS (tj. odpis zostatnich 3 miesięcy), ado oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia zewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, uwidocznione waktualnym odpisie zKRS lub winnym właściwym rejestrze.
dokonaćprzelewu wadium na rachunek bankowy Spółdzielni04 1020 1390 0000 6602 0118 2906 – wpływ wadium na konto Spółdzielni do dnia 3.10.2022 r.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej wcelu przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości wterminie określonym w„Regulaminie przeprowadzania przetargu…”,wprzeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu wcałości lub wczęści bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu. ..” znajdujący się do wglądu wsiedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej, zktórym to osoba biorąca udział wprzetargu zobowiązana jest zapoznać się, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie ina własny koszt.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, atakże możliwości obejrzenia oferowanych mieszkań, można uzyskać wDziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (tel. nr 033 829-79-55, 033 829-79-73), oraz wAdministracji Spółdzielni nr 2 ul. Stawowa 29 (tel. nr 033 818-28-59, 033 815-70-20), oględziny mieszkań – 22.09.2022 r, godz. 1100 i26.09.2022 r, godz. 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym zAdministracją nr 2.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt