przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 765
 

Nieruchomość

2024-07-05

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Rodzaj sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia mieszkania
Cena (PLN) 0.00
Powierzchnia (m2) 0.00
Ogłaszający SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZECHA" W BIELSKU-BIAŁEJ
Tryb przetarg
Numer ogłoszenia 11114060
Źródło Bielsko-Biała
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2024-07-05

Spółdzielnia Mieszkaniowa „STRZECHA”
w Bielsku-Białej przy ul. Osuchowskiego 4,
tel. 829-79-55, 829-79-02
ogłasza
nieograniczony przetarg pisemnych ofert
na ustanowienie prawa odrębnej własności
niżej wymienionego lokalu mieszkalnego:
ul. PODCHORĄŻYCH 13/13, 45,40 m2, IV piętro w bud. X-piętrowym, 2 pokoje,
cena wywoławcza300 000,- zł, wadium15 000,- zł, udział w nieruchomości wynosi 454/187091.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2024 r. o godzinie 1200
Aby wziąć udział w przetargu należy spełnić nwymienione warunki:
1) złożyć pisemną ofertę w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Spółdzielni do dnia29.07.2024 r. do godziny 1200,
w ofercie należy podać proponowaną cenę cyfrą i słownie, zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem przeprowadzania przetargu …”.
do oferty osoby prawnej należy dołączyć aktualny odpis z KRS (tj. odpis z ostatnich 3 miesięcy), a do oferty przedsiębiorcy – odpis zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, oferta powinna zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta, uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS lub w innym właściwym rejestrze.
dokonaćprzelewu wadium na rachunek bankowy Spółdzielni04 1020 1390 0000 6602 0118 2906 –wpływ wadium na konto Spółdzielni do dnia 29.07.2024 r.

Warunkiem przystąpienia ze Spółdzielnią do zawarcia umowy notarialnej w celu przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest wpłacenie zaoferowanej wartości w terminie określonym w „Regulaminie przeprowadzania przetargu…”, w przeciwnym razie wpłacone wadium staje się własnością Spółdzielni, koszt umowy ponosi strona nabywająca.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Szczegółowy tryb przetargu określa „Regulamin przeprowadzania przetargu...” znajdujący się do wglądu w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej, z którym to osoba biorąca udział w przetargu zobowiązana jest zapoznać się, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
Remont mieszkania należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu, a także możliwości obejrzenia oferowanego mieszkania, można uzyskać w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni (tel. nr 33 829-79-55, 33 829-79-73),
oraz w Administracji Spółdzielni nr 2 ul. Stawowa 29 (tel. nr 33 818-28-59, 33 815-70-20), oględziny mieszkania – 22.07.2024 r, godz. 1500 i 24.07.2024 r, godz. 1100, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Administracją nr 2.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt