przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 191
 

Przetarg, zamówienie

2021-12-22

Województwo śląskie
Miejscowość Ruda Śląska
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia roboty budowlane
Ogłaszający Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 10373926
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od do 2022-02-08
Data publikacji 2021-12-22

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Magazynowa 12
41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda)
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
e-mail: rsm@rsm.com.pl
tel. 32 2482 411 fax 32 2484 322
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza przetarg na wykonanie
modernizacji pięciu dźwigów w zasobach RSM w Rudzie Śląskiej i zaprasza Wykonawców do składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – DŹWIGI” w sekretariacie RSM do dnia 9.02.2022 r. do godz. 8.30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.02.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie RSM, w pokoju nr 317.
Oferty powinny spełniać warunki „Regulaminu przetargów na roboty remontowe i budowlane oraz prace projektowe organizowane przez Rudzką Spółdzielnię Mieszkaniową” oraz powinny być przygotowane w zakresie i sposobie określonym w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)”.
Formularz zawierający „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać od dnia 10.01.2022 r. do dnia 4.02.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, pod adresem: 41-700 Ruda Śląska 1 (Ruda), ul. Magazynowa 12.
Istnieje możliwość odebrania SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego pod nw. warunkami:
– dokonać wpłaty na konto PKO BP SA 43 1020 2401 0000 0302 0039 3751,
– zgłosić się do pokoju nr 318 z potwierdzeniem dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
– odebrać SIWZ w pokoju nr 307.
Odbiór SIWZ za zaliczeniem pocztowym jest możliwy pod warunkiem przesłania faksem lub e-mailem zamówienia, z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
Cena formularza wynosi: 61,50 PLN z VAT-em.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest Pan Zbigniew Żak – pokój nr 307 (telefon 32 2482-411 w. 203) w godzinach od 7.30 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
Wyniki przetargu Zamawiający ogłosi na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu i w Internecie w terminie do 28 lutego 2022 r.
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z poszczególnymi oferentami na temat treści złożonych ofert, jak również prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt