przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 234
 

Przetarg, zamówienie

2022-07-20

Województwo śląskie
Miejscowość Ruda Śląska
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia zamówienia na usługi
Ogłaszający Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 10565108
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od do 2022-08-31
Data publikacji 2022-07-20

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
ul. Magazynowa 12 41-700 Ruda Śląska,
zaprasza
uprawnione firmy do składania ofert na badanie
i ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023 oraz sporządzenie sprawozdania z badania.
Pisemne oferty należy składać w terminie do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 12, w pokoju nr 213 lub drogą mailową na adres:organizacyjny@rsm.com.pl.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pani Iwona Lewandowska pod nr telefonu(32) 248 24 11 wew.283.
Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Oferta powinna zawierać:
1) Charakterystykę firmy, w tym potwierdzenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
2) Przedstawienie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych, w tym spółdzielni mieszkaniowych. 3) Planowany koszt badania.
3) Planowany koszt badania.
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją usługi.
Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale, urzędowo poświadczonej kopii bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta. Złożenie opinii oraz sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 powinno nastąpić w terminie do 15 kwietnia 2023 r., a za rok obrotowy 2023 – do 15 kwietnia 2024 r.
Wyboru oferty dokona Walne zgromadzenie Członków Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt