przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 338
 

Przetarg, zamówienie

2019-11-12

Województwo dolnośląskie
Miejscowość Wrocław
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia zamówienia na usługi
Ogłaszający Spółdzielnia Mieszkaniowa" BISKUPIN"
Tryb przetarg ograniczony
Numer ogłoszenia 9420636
Źródło Gazeta Wrocławska
Termin składania ofert od 2019-11-12 do 2019-11-12
Data publikacji 2019-11-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BISKUPIN”
ogłasza przetarg ofert pisemnych na:
1/. Wymianę WLZ na klatkach schodowych wraz z montażem opraw ledowych: - UL. BACCIARELLEGO 23-33
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
AD. 1.
A/. zryczałtowaną kwotę brutto /z podatkiem VAT/ za wymianę WLZ na kl. schod. wraz z montażem opraw ledowych (zgodnie ze specyfikacją)
B/. stawkę roboczogodziny, narzuty, C/. przedłożyć kosztorysy na powyższe.
AD.2.
Ponadto do oferty należy załączyć:
- zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach finansowych w stosunku do Skarbu Państwa oraz ZUS-u /ważność do 30 dni, oryginał do wglądu w dniu przetargu/,
- aktualne zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego /ważne 3 miesiące od daty wystawienia/,
- kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej równą wartości sumy swojej oferty,
- oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji zabezpieczonej kaucją gwarancyjną w wysokości 5% wartości umowy,
- oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli przetarg wygra,
- oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargowym Spółdzielni,
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- referencje.
Oferty należy składać w Spółdzielni pokój nr 15 przy ul. Jackowskiego 57 we Wrocławiu do dnia 4.12.2019 r. do godz. 14:00.
Wadium na: 1/. Wymianę WLZ wraz z montażem opraw ledowych itd. w wysokości - 15.000,00 zł należy wpłacić na konto:PKO BANK POLSKI S. A.56 1020 5242 0000 2202 0018 0554 do dnia 4.12.2019 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej w dniu5.12.2019 r. o godz. 16:00.
Dodatkowych informacji udzielał będzie:
- MAREK RABSZTYN - TEL. 509 053 520 (w godz. 9:00 do 14:00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt