przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 242
 

Przetarg, zamówienie

2020-07-06

Województwo dolnośląskie
Miejscowość Wrocław
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia roboty budowlane
Ogłaszający Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa POPOWICE
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 9762645
Źródło Gazeta Wrocławska
Termin składania ofert od 2020-07-06 do 2020-07-06
Data publikacji 2020-07-06

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
„Popowice”
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
tel. 71 355 63 73
e-mail: sekretariat@smpopowice.pl
www.smpopowice.pl
ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Remont dźwigów - wymiana 4 zespołów napędowych dźwigów osobowych w XI-kondygnacyjnych budynkach mieszkalnych będących pod zarządem SMLW „Popowice” we Wrocławiu.
1. Termin realizacji zamówienia: do dnia18.12.2020 r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
b) wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 12.000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy) do dnia21.07.2020 r.;
3) Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4) SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
5) Oferty należy składać w terminie do23.07.2020 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
6) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia23.07.2020 r. o godz. 11.00.
7) Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 8.00
do 13.00 jest Mirosław Ołdakowski tel. 71 355 63 73 (wew. 229).
8) Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt