przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 254
 

Przetarg, zamówienie

2021-10-06

Województwo śląskie
Miejscowość Katowice
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia inne
Ogłaszający HALDEX Spółka Akcyjna
Tryb inne
Numer ogłoszenia 10292583
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2021-10-06

Zamawiający ogłasza zamówienie na:
„Dostawa, uruchomienie i kalibracja systemu
do ciągłego pomiaru parametrów węgla
dla Zakładu Produkcji Węgla - Panewniki”.
Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert - nr 24/2021.
Termin realizacji zamówienia:do 31.12.2021 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1 „Wymagania prawne i techniczno-użytkowe dotyczące zakresu zamówienia” dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającegowww.haldex.com.pl lub w Biurze Zarządu pokój nr 542 począwszy od dnia6.10.2021 r.w dni robocze w godzinach7.00 – 14.00.
2. Oferty można składać osobiście lub listownie (liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania, nr postępowania (konkurs ofert nr 24/2021) oraz nazwę i dane Oferenta – w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., pl. Grunwaldzki 8/10 w Katowicach w Biurze Zarządu, pokój nr 542, w terminie do dnia19.10.2021 r. do godz. 14:00.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, bez podania przyczyny.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
6.Otwarcie ofert: w trosce o bezpieczeństwo Oferentów oraz bezpieczeństwo pracowników Zamawiającego, z uwagi na pandemię COVID-19, Zamawiający nie dopuszcza udziału przedstawicieli Oferentów podczas otwarcia ofert planowanegona dzień 20.10.2021 r. godz. 8:00.
W celu zapewnienia jawności postępowania Zamawiający przekaże Oferentom biorącym udział w postępowaniu informację z otwarcia ofert, na podany w ofercie adres e-mail.
7.Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:
Marek Sikora, tel. 501 599 953 e-mail:m.sikora@haldex.com.pl
Sebastian Rychlik, tel. 797 334 193 e-mail:s.rychlik@haldex.com.pl
Diana Czerwińska tel. 797 334 199 e-mail:d.czerwinska@haldex.com.pl
8.Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
- Regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. obowiązującym w HALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowejwww.haldex.com.pl oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z jego akceptacją.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt