przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 257
 

Przetarg, zamówienie

2020-08-31

Województwo śląskie
Miejscowość Katowice
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia inne
Ogłaszający HALDEX Spółka Akcyjna
Tryb inne
Numer ogłoszenia 9834424
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2020-08-31

Zamawiający ogłasza zamówienie na:
„Zakup 5 sztuk spawarek inwertorowych 500A
dla Zakładu Remontowego Knurów-FOCH”.
Rodzaj zamówienia: Konkurs ofert -nr 18/2020.
Termin realizacji zamówienia:do 60 dni od daty podpisania Umowy.
Szczegółowy Zakres Zamówienia dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającegowww.haldex.com.pl w dziale „Konkursy” lub w Biurze Zarządu, pokój nr 542, począwszy od dnia31.08.2020w dni robocze w godzinach7.00 – 14.00.
Oferty można składać osobiście lub listownie (z dopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na nośniku elektronicznym USB) w zamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) w dni robocze w godzinach 7.00-14.00 w HALDEX S.A., plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach, w Biurze Zarządu, pokój nr 542,w terminie do dnia 18.09.2020 do godz. 9.00.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonaniaumowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że konkurs ofert nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpiw dniu 18.09.2020 o godz. 9.15 w sali nr 518.
Dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia udzielają:- w sprawach technicznych:
Czesław Wilczak, tel. 601 970 193, e-mail:c.wilczak@haldex.com.pl
Damian Mulas, tel. 501 033 611, e-mail:d.mulas@haldex.com.pl
- w sprawach formalnych:
Anna Guzik, tel. 32 786 95 41, e-mail:a.guzik@haldex.com.pl
Aleksandra Taubert, tel. 885 885 690, e-mail:a.taubert@haldex.com.pl
Informacje udzielane są w godzinach od 700– 1400.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach o udzielanie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w HALDEX S.A. nieobjęte Ustawą Pzp. Obowiązującymi w HALDEX S.A., dostępnymi na stronie internetowejwww.haldex.com.pl w dziale „Przetargi” oraz do wglądu w Biurze Zarządu w siedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt