przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 338
 

Ruchomość, oferta biznesowa

2019-11-12

Województwo pomorskie
Miejscowość Gdańsk
Rodzaj sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia przedsiębiorstwo, udziały
Ogłaszający GRUPACON Sp. z o.o.
Tryb przetarg
Numer ogłoszenia 9423689
Źródło Dziennik Bałtycki
Termin składania ofert od 2019-11-12 do 2019-11-12
Data publikacji 2019-11-12

Sygn. akt V GUp 2/19
Syndyk masy upadłości GRUPACON spółka z o.o. w upadłości
z siedzibą Warszawie, ul. Bagno 2/185, sygnatura akt V GUp 2/19
zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki zorganizowanej części
przedsiębiorstwa upadłego zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Polanki 35.
1. Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości, w rozumieniu art. 55 1 k.c. stanowiąca oddział w Gdańsku, szczegółowo określona w opisie i oszacowaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Rogowskiego, biegłego sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, o wartości rynkowej 1.056.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 1.056.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3. Pisemne oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 14.00 na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas, Norbert Klimas,
45-062 Opole, ul. Kościuszki 13/8, oferty z dopiskiem na kopercie: „Oferta na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego: GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości oddział GDAŃSK sygn. akt V GUp 2/19 – nie otwierać”.
4. Oferty winny spełniać wymogi Regulaminu Sprzedaży.
Regulamin dostępny w biurze masy upadłości: 45-010 Opole, ul. Szpitalna 4 oraz 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 35.
5. Warunkiem koniecznym uczestniczenia w przetargu jest dokonanie do dnia 10 grudnia 2019 r. wpłaty na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w Banku PKO BP kod BIC/SWIFT: BPKOPLPW, IBAN: PL o numerze 78 1020 3668 0000 5202 0516 7889 wadium w kwocie: 105.600 zł (sto pięć tysięcy sześćset złotych). Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości.
6. Przed złożeniem oferty wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz opisem i oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem, tel. 48 609 319 724.
7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2019 r. w Kancelarii Radców Prawnych Krystian Klimas, Norbert Klimas, 45-062 Opole, ul. Kościuszki 13/8, o godzinie 12.00.
8. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. W takim przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, z wyjątkiem zwrotu wadium według zasad wskazanych w Regulaminie. Syndyk zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt